Historia

Wydarzenia

06/07/2021

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Emisyjną)

do 7 czerwca
06/01/2021

Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

do 1 czerwca
05/31/2021

Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych

31 maja
05/28/2021

Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

28 maja
05/28/2021

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów

28 maja do godz. 18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej 28 maja do godz. 24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie
05/26/2021

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

26 maja
05/26/2021

Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze

do 26 maja do godz. 12.00
05/24/2021

Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów

24 maja do godz. 24.00
05/24/2021

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów

24 maja do godz. 18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej 24 maja do godz. 24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie
05/20/2021

Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną

od 20 maja do 25 maja do godz. 15.30
05/04/2021

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów

4  maja