Dyspersje grafenu

 

TLENEK GRAFENU – dyspersja wodna (różne stężenia)

TLENEK GRAFENU – dyspersja wodna (różne wielkości płatków)