Usługi dla biznesu

Usługi dla biznesu

Oferta przeznaczona w szczególności dla klientów mających doświadczenie w pracy z grafenem i znających parametry techniczne grafenu niezbędne do własnych zastosowań. AGP oferuje hurtowe ilości materiałów zgodne z wymaganiami technicznymi naszych klientów. Szczegółowe informacje na temat dostępnych materiałów dostępne są tutaj.

W celu określenia i negocjacji warunków dostaw prosimy o kontakt z AGP +48 68 328 20 12, office@agp-corp.com.

HURTOWA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

Oferta przeznaczona w szczególności dla klientów mających doświadczenie w pracy z grafenem i znających parametry techniczne grafenu niezbędne do własnych zastosowań. AGP oferuje hurtowe ilości materiałów zgodne z wymaganiami technicznymi naszych klientów. Szczegółowe informacje na temat dostępnych materiałów dostępne są tutaj.

W celu określenia i negocjacji warunków dostaw prosimy o kontakt z AGP +48 68 328 20 12, office@agp-corp.com.

OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI GRAFENU W WYBRANYM ZASTOSOWANIU

Na podstawie doświadczenia technicznego AGP wprowadziliśmy do oferty raporty merytoryczne obejmujące:

 • szerokie wprowadzenie teoretyczne do weryfikowanego zjawiska
 • określenie możliwości na podstawie dostępnych wyników badań i literatury naukowej
 • selekcję rodzaju grafenu kompatybilnego z wybranym zastosowaniem
 • określenie koniecznych badań funkcjonalnych niezbędnych do mierzalnej weryfikacji zastosowania.

Indywidualny raport jest tworzony także na podstawie informacji o możliwościach zaplecza technologicznego klienta i określa niezbędne kryteria do rozpoczęcia prac. Szczegółowy zakres raportu może być modyfikowany w zależności od indywidualnych wymagań i potrzeb.

Standardowa stawka AGP za przygotowanie raportu to 1000* EUR netto. Koszt obejmuje wizytę studyjną na miejscu u klienta oraz przygotowanie indywidualnego raportu.

W celu określenia zakresu raportu oraz rozpoczęcia dyskusji prosimy o kontakt z AGP +48 68 328 20 12, office@agp-corp.com.

*W przypadku dalszej współpracy i zlecenia studium wykonalności AGP, stawka za przygotowanie raportu jest traktowana jako rabat od kosztów studium wykonalności.

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Prace badawczo-rozwojowe wymagają niezbędnego zaplecza laboratoryjnego i produkcyjnego przystosowanego do wymagań i specyfikacji pracy z materiałami grafenowymi. Zaplecze Advanced Graphene Products obejmuje:

 • park maszynowy do produkcji grafenu,
 • laboratoria specjalizujące się w optymalizacji syntezy chemicznej, funkcjonalizacji chemicznej grafenu, wprowadzania grafenu do matryc, transferze i integracji grafenu wielkopowierzchniowego,
 • pracownie badań materiałowych i szczegółowej kontroli jakości grafenu oraz produktów na jego bazie.

Nasz zespół inżynierów i specjalistów z inżynierii materiałowej, chemii, nanotechnologii i technologii procesowych na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów technologicznych związanych z przetwarzaniem i zastosowaniem grafenu.

Studium wykonalności służy sprawnej i szybkiej weryfikacji zastosowania grafenu opartą o weryfikację wybranych zjawisk w skali laboratoryjnej. Jest to analiza technologiczna przeprowadzana w AGP obejmująca:

 • weryfikację i identyfikację kluczowych procesów wymagających optymalizacji,
 • modyfikacje metod i procesów technologicznych,
 • badania materiałowe i funkcjonalne,
 • przygotowanie prototypowych materiałów i półproduktów.

Celem studium wykonalności jest przeprowadzenie niezbędnych prac umożliwiających określenie wymagań i możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie klienta.

W celu przygotowania indywidualnej oferty prosimy o kontakt z AGP +48 68 328 20 12, office@agp-corp.com.

PARTNERSTWO I PODWYKONAWSTWO W PROJEKTACH B+R

Realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz aplikacyjnych dotyczących technologii grafenowych zyskuje na udziale AGP dzięki szerokim kompetencjom związanym z produkcją oraz przetwarzaniem grafenu. Jako partner w projekcie umożliwiamy bezpośredni rozwój materiałów i półproduktów grafenowych oraz przystosowanie wytwarzania grafenu do wymagań wdrożenia. Rozwiązujemy także problemy technologiczne związane z wprowadzaniem i przetwarzaniem grafenu mające na celu podniesienie właściwości funkcjonalnych danego rozwiązania.

Partnerstwo w projektach B+R jest rozpatrywane indywidualnie. Prosimy o kontakt z AGP +48 68 328 20 12, office@agp-corp.com.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE

Konsultacje, szkolenia i praktyczne warsztaty są dedykowane dla firm rozpoczynających działalność w dziedzinie technologii grafenu.

Konsultacje dotyczą rozwiązywania indywidualnych problemów badawczych przedsiębiorstwa, natomiast szkolenia umożliwiają zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat grafenu, jego zastosowań oraz sposobach przetwarzania.

Szkolenie z zakresu wiedzy o materiałach grafenowych obejmuje prelekcje oraz zajęcia laboratoryjne, podczas których uczestnicy, pod okiem ekspertów AGP, mają okazję własnoręcznie przeprowadzić transfer grafenu. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników naukowo-badawczych zainteresowanych szybkim poznaniem specyfiki pracy z grafenem oraz studentów i kół naukowych w celu zdobycia praktycznego doświadczenia laboratoryjnego. Poziom zaawansowania szkoleń dostosowany jest indywidualnie pod potrzeby danej grupy Uczestników.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Graphene Products Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin - A. Wysockiego 4 moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail, numer telefonu, w celu skontaktowania się ze mną. Polityka prywatności