Zapytania ofertowe

2017

Zapytanie ofertowe nr 3/1.1/062017 z dnia 30.06.2017 r.

W ramach realizowanego projektu pt. „Czujniki procesowe na bazie grafenu HSMG” w ramach Regionalnego...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – 26.04.2017

W związku z realizacją projektu „Wprowadzenie produktu w postaci wielopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/RPO z dnia 20.03.2017 r.

Firma Advanced Graphene Products Sp. z o. o. informuje, iż w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe do składania ofert na zakup podłoża niklowego

W związku z realizacją projektu „Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem...

czytaj dalej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 3.3.3/1/02

Komunikat: Firma Advanced Graphene Products Sp. z o. o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym z dnia...

czytaj dalej

Materiały i sprzęt na transfer

W związku z realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w...

czytaj dalej

Odczynniki chemiczne

Odczynniki chemiczne  W związku z realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności...

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na operatora/realizatora działań merytorycznych projektu

W związku z realizacją projektu „Wprowadzenie produktu w postaci wielopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced...

czytaj dalej