PRODUKTY

Firma Advanced Graphene Products zajmuje się przede wszystkim produkcją i dystrybucją grafenu HSMG. Jest to grafen wielkopowierzchniowy o szerokich możliwościach zastosowania. Dostosowanie grafenu HSMG do potrzeb klientów obejmuje przede wszystkim takie parametry jak rozmiar i podłoże. Posiadamy szerokie doświadczenie związane z preparatyką naszego produktu, w tym transferze na różne podłoża (PMMA, szkło, Si/SiO2, etc.). Link.

W naszej ofercie znajdą Państwo również szereg innych produktów grafenowych: 

  • Zdyspergowany tlenek grafenu dostępny w różnych stężeniach 
  • Tlenek grafenu w formie filmu 
  • Zredukowany tlenek grafenu w formie proszku 
  • Grafen CVD; dostępne podłoża: miedź, PET, kwarc, SiO2/Si, siatki TEM, SiC, PMMA
  • Grafen sublimowany na SiC

Bardziej szczegółowe opisy produktów znajdą Państwo w katalogu produktów. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o bezpośredni kontakt na adres office@agp-corp.com.