Czym jest Grafen

Właściwości grafenu

Znikoma grubość

Struktura grafenu jest klasyfikowana jako dwuwymiarowa krystaliczna odmiana alotropowa węgla. Ze względu na grubość tylko jednego atomu - teoretyczna grubość warstwy to 0,335 nm.

Znikoma masa

Pojedyncza warstwa węgla posiada bardzo niską masę – tylko 0,77 mg/m2.

Wysokie przewodnictwo elektryczne

Grafen jest półprzewodnikiem z zerową przerwą wzbronioną. Teoretyczny limit ruchliwości elektronów w grafenie wynosi 200 000 cm2⋅V -1⋅s-1. Transport balistyczny nośników (bez rozproszeń) jest możliwy dla sub-mikrometrycznych odległości.

Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna

Dzięki sile wiązań węgiel-węgiel, grafen charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością na rozciąganie 130 GPa (dla odniesienia, ten sam parametr dla warstwy stali to 0,376 GPa). Oprócz tego, warstwa grafenu charakteryzuje się pewną elastycznością, zachowując oryginalny kształt po naprężeniu.

Przewodnictwo termiczne

Warstwa grafenu wykazuje anizotropowe przewodnictwo termiczne. Przepływ ciepła jest ponad 100-krotnie większy dla kierunku wzdłuż warstwy grafenu niż prostopadle do warstwy.

Własności optyczne

Pojedyncza warstwa grafenu absorbuje ok. 2,3% światła białego.

RODZAJE GRAFENU:

Materiały grafenowe występują w dwóch głównych postaciach – grafen powierzchniowy oraz grafen płatkowy. W zależności od docelowego zastosowania, należy dobrać odpowiednie parametry grafenu.

GRAFEN POWIERZCHNIOWY

METODA PRODUKCJI:

Wzrost pojedynczej warstwy grafenu na podłożu metalicznym w procesie:
1) Metalurgicznym (grafen HSMG®),
2) Chemicznego osadzania z fazy gazowej (grafen CVD).

POSTAĆ GRAFENU:

Warstwa grafenu naniesiona na dowolne powierzchnie. Standardowe podłoża:
- PMMA (polimetakrylan metylu),
- Szkło kwarcowe,
- Wafle krzemowe Si/SiO2.

PARAMETRY:

- Wielkość i ciągłość powierzchni,
- Wielkość ziaren i sposób krystalizacji,
- Oporność powierzchniowa,
- Ilość warstw grafenu.

GRAFEN PŁATKOWY

METODA PRODUKCJI:

Synteza chemiczna lub mechaniczna z prekursora grafitowego polegająca na rozbiciu struktury grafitu na pojedyncze płatki grafenu.

POSTAĆ GRAFENU:

Grafen płatkowy występuje zarówno w formie suchego proszku, różnego rodzaju dyspersji oraz past.

Istnieje możliwość przygotowania produktu bezpośrednio pod potrzeby klienta, co obejmuje niestandardowe dyspersje (np. w innych rozpuszczalnikach) oraz funkcjonalizację chemiczną (kontrolowana zmiana właściwości grafenu).

Standardowe produkty:
- Grafen proszkowy,
- Roztwory grafenu o różnych stężeniach.

PARAMETRY:

- Wielkość płatków,
- Stopień utlenienia (GO, rGO),
- Powierzchnia właściwa,
- Stężenie.

ZASTOSOWANIA:

Grafen może być stosowany zarówno do polepszenia własności już istniejących produktów jak i wykorzystany do stworzenia nowych, innowacyjnych technologii.

Zastosowania są tworzone w następujących gałęziach przemysłu:

Budownictwo, Sensory, Ekrany dotykowe, Elektronika, Kompozyty, Przemysł kosmiczny, Membrany filtracyjne, Magazynowanie energii, Sprzęt sportowy

I wiele, wiele innych!

 

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, wypełniając poniższy formularz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Graphene Products Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, Nowy Kisielin - A. Wysockiego 4 moich danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, afiliacja, adres e-mail, numer telefonu, w celu skontaktowania się ze mną. Polityka prywatności