1.2 RPO WM Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Z przyjemnością informujemy, że dnia 09.06.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Opracowanie ultra wytrzymałej ramy kompozytowej do roweru z zastosowaniem grafenu, wraz z opracowaniem technologii jej wytwarzania” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPOWM na lata 2014-2020, Priorytet I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z ENGINEO Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu.

Planowane efekty projektu:

  • wprowadzenie na rynek nowej ramy karbonowo-grafenowej, • rozszerzenie oferty usługowej i produktowej, • udowodnienie potencjału aplikacyjnego grafenu HSMG®, • wzrost konkurencyjności w branży,  • rozwój produktów,  • stworzenie warunków do dalszej ekspansji na rynku krajowym oraz na rynki zagraniczne.

Całkowita wartość projektu: 5 056 684,13 PLN