1.1. RPO Lubuskie „Badania i innowacje”

Firma Advanced Graphene Products Sp. z o.o. od 1  czerwca 2017 r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Czujniki procesowe na bazie grafenu HSMG” współfinansowanego w ramach Działania 1.1. Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Celem projektu jest opracowanie pierwszych na świecie czujników procesowych na bazie grafenu HSMG i zaoferowanie na rynku licencji na ich produkcję. Powstałe w wyniku prac B+R produkty: czujniki kriogeniczne, czujniki pola magnetycznego, czujników do pomiaru zawartości wodoru i tlenu oraz czujniki UV będą stanowiły przełom dla obecnie istniejących produktów. Opracowany produkt pozwoli wyróżnić się Spółce ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS i potwierdzić wysoką wartość posiadanego know-how w branży w skali ogólnoświatowej.

Realizacja projektu przebiegać będzie przez następujące etapy:

  1. 1. Wytwarzanie grafenu HSMG na potrzeby projektu.
  2. 2. Opracowanie metod transferu grafenu zoptymalizowanych pod kątem czystości i morfologii powierzchni dla zastosowań w sensoryce.
  3. 3. Zbadanie właściwości funkcjonalnych grafenu dla sensoryki.
  4. 4. Opracowanie prototypów czujników.
  5. 5. Badania funkcjonalne prototypów czujników.