CEATEC JAPAN 2017

Konnichiwa! Wystawiamy nasz grafen HSMG® na targach CEATEC w Japonii, promujących ostatnie innowacje najnowszych generacji, przyszłe technologie oraz trendy high – tech. Bieżąca relacja na naszym FB!

Wyjazd na targi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, projekt pt. „Wprowadzenie produktu w postaci wielkopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced Graphene Products Sp. z o. o. na rynek japoński i brazylijski”.