CEATEC JAPAN 2018 – podsumowanie

CEATEC JAPAN 2018

 

Data: 16-19 października 2018 r.

Miejsce: Chiba, Japonia

 

Co roku targi CEATEC przyciągają kilkunastotysięczne grupy osób zainteresowanych przyszłymi technologiami oraz trendami high – tech. Nie inaczej było w tym roku, podczas kolejnej już edycji tego najważniejszego azjatyckiego wydarzenia w branży. W jednym z największych centrów konferencyjnych - Makuhari Messe, zlokalizowanym w mieście Chiba, podczas 4 dni zebrało się łącznie ponad 150 tys. odwiedzających.

Niemal każdy znaczący producent elektroniki może pochwalić się swoją obecnością na wystawie, która służy głównie jako platforma do przedstawiania najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii informacyjnych i elektronicznych. W tym roku wśród wystawców międzynarodowych nie zabrakło zespołu ekspertów Advanced Graphene Products, którzy z wielkim zaangażowaniem odpowiadali osobom zainteresowanym o materiałach grafenowych i ich potencjale jako komponent w najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych. Stoisko AGP znajdowało się w Hali 6, w sektorze „Komponenty, urządzenia i systemy elektroniczne”. Dziękujemy, że byliście tam z nami!

---

Every year CEATEC attracts several thousand of attendees interested in the latest innovations, new  trends and emerging strategies for the future of the IT and electronic industry. There was no different this year, during the next edition of the most important Asian tech exhibition. In one of the largest Japanese conference centers - Makuhari Messe, located in Chiba, more than 150 000 visitors have come to be part of the event.

Virtually every major electronics manufacturer can boast of its presence at the show, which serves mainly as a platform to present the latest achievements in the field of information and electronic technologies. This year, among international exhibitors, there was also an expert team of Advanced Graphene Products, answering all the questions to everyone interested in graphene materials and their unique potential as a component of modern technological solutions. The AGP booth was located in Hall 6, in the sector of "Electronic Components, Devices and Systems". Thank you for being there with us!

---

Projekt „Wprowadzenie produktu w postaci wielkopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced Graphene Products Sp. z o.o. na rynek japoński i brazylijski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Participation in CEATEC JAPAN 2018 has been co-financed by the European Regional Development Fund under Smart Growth Operational Programme.