2012

Spółka AGP zostaje założona w celu rozwijania i wdrażania autorskiej technologii metalurgicznego wzrostu grafenu