2017

Rozpoczęcie prac B+R nad ultra wytrzymałymi kompozytami grafenowymi, ogniwami słonecznymi oraz czujnikami procesowymi na bazie grafenu HSMG®