Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych

31 maja