Przydział Akcji Nowych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

do 1 czerwca