Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

26 maja