Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów

4  maja