Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze

do 26 maja
do godz. 12.00

Informujemy, że w dniach 26.07 – 08.08.2021 r. trwa przerwa technologiczno-urlopowa w spółce AGP S.A. Zamówienia nadesłane do nas w tym okresie będą obsługiwane sukcesywnie, począwszy od 9.08.2021 r. Ukryj