Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów

24 maja do godz. 24.00