Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Dużych Inwestorów

28 maja