Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów

28 maja

do godz. 18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

28 maja

do godz. 24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie