Futrecom 2017

Gorące pozdrowienia z Brazylii! Nasi przedstawiciele już są na największych targach ICT Ameryki Południowej – Futurecom 2017 w Sao Paulo.

Wyjazd na targi jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, projekt pt. „Wprowadzenie produktu w postaci wielkopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced Graphene Products Sp. z o. o. na rynek japoński i brazylijski”.