Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (IAC) – podsumowanie

MIĘDZYNARODOWY KONGRES ASTRONAUTYCZNY 2018 (IAC)

 

Data: 1-5 października 2018 r.

Miejsce: Brema, Niemcy

 

Za nami 69. Międzynarodowy Kongres Astronautyczny, który odbył się w dniach 1-5 października. Każdego roku organizatorzy zmieniają lokalizację tego wydarzenia, umożliwiając wszystkim zainteresowanym poznanie i bycie częścią światowej sieci kosmicznej. W tym roku Gospodarzem była Brema - główne niemieckie miasto i siedziba jednego z największych europejskich centrów kosmicznych.

International Astronautical Congress (IAC) to największy event branżowy na świecie. Zgodnie z ideą hasła przewodniego tegorocznej edycji IAC 2018 – Involving everyone, organizatorom udało się zgromadzić nawet kilka tysięcy osób związanych z eksploracją i wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Wśród nich nie zabrakło licznej grupy naukowców i specjalistów z kręgu techniczno-przemysłowego, którzy mogli wziąć udział w wystawach tematycznych, panelach dyskusyjnych i konferencjach naukowych. Kosmos to nowy obszar, w którym Advanced Graphene Products szuka potencjalnego zastosowania grafenu. Dlatego cieszymy się, że w tym roku nasz zespół mógł być częścią tego niesamowitego wydarzenia. Kongres był doskonałą okazją do przedstawienia nowej grupie odbiorców zalet i możliwości aplikacyjnych grafenu HSMG® w przestrzeni pozaziemskiej.

---

The 69th International Astronautical Congress, which took place from October 1-5th, is already over. Every year the organizers change the location of this event, enabling all interested parties the opportunity to be part of the global space network. This year, the host city was Bremen, Germany where one of the largest European space center resides.

The International Astronautical Congress (IAC) is the largest industry event in the world. In accordance with this year's theme „IAC 2018 – Involving everyone”, the organizers managed to gather thousands of people associated with the exploration and the use of outer space. Scientists, technical specialists and entrepreneurs from the industrial circle took part in thematic exhibitions, discussion panels and scientific conferences. Space is a new area where Advanced Graphene Products is looking to solidify the unique potential for our graphene applications. That is why we are happy that our team had the privilege to partake in this amazing event. The IAC was an excellent opportunity to present the advantages and application possibilities of HSMG® graphene in outer space.

---

Projekt „Wprowadzenie produktu w postaci wielkopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced Graphene Products Sp. z o.o. na rynek japoński i brazylijski” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Participation in IAC 2018 has been co-financed by the European Regional Development Fund under Smart Growth Operational Programme.

 

Galeria IAC 2018: