Odczynniki chemiczne

Odczynniki chemiczne  W związku z realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”, Typ projektów „Projekty badawczo-rozwojowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy

Informujemy, że w dniach 26.07 – 08.08.2021 r. trwa przerwa technologiczno-urlopowa w spółce AGP S.A. Zamówienia nadesłane do nas w tym okresie będą obsługiwane sukcesywnie, począwszy od 9.08.2021 r. Ukryj