Optymalizacja wielkopowierzchniowych metod transferu grafenu HSMG®

Advanced Graphene Products Sp. z o.o. dnia 1 czerwca 2018 r. rozpoczęło realizację kolejnego projektu pt: „Optymalizacja wielkopowierzchniowych metod transferu grafenu HSMG®” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, których celem jest dopracowanie i optymalizacja metod transferu grafenu HSMG na matryce wspierające (np. polimetakrylan metylu (PMMA)). Wynikiem projektu będzie znacznie zwiększona powierzchnia oferowanego grafenu na takich matrycach – z 25 cm2 aż do 400 cm2.
Realizacja projektu będzie przebiegać przez następujące etapy:

  • Optymalizacja technologii pod kątem wzrostu grafenu wielkopowierzchniowego
  • Standaryzacja podstawowych własności produktu
  • Optymalizacja procesów transferu grafenu wielkopowierzchniowego.

 

Efektem końcowym całego projektu będzie rozszerzenie oferty materiałów grafenowych poprzez dodanie wielkopowierzchniowego grafenu HSMG na matrycach wspierających. Matryce te umożliwią znacznie łatwiejszą integrację grafenu u docelowego odbiorcy. Wskaźnikiem wykonalności projektu jest opracowanie pierwszej na świecie procedury transferu dużych powierzchni grafenu naraz na matryce wspierające (np. PMMA).