Polityka prywatności

Advanced Graphene Products sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki.

Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Advanced Graphene Products sp. z o.o. odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.

Jeżeli na stronie internetowej Advanced Graphene Products sp. z o.o. pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

Dane osobowe

Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej Advanced Graphene Products sp. z o.o. nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Advanced Graphene Products sp. z o.o. będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.

Zbieranie danych osobowych

Advanced Graphene Products sp. z o.o. będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Advanced Graphene Products sp. z o.o. będzie traktował Państwa dane osobowe w sposób zgodny z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone.

Zbierając dane osobowe, Advanced Graphene Products sp. z o.o. informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.

Advanced Graphene Products sp. z o.o. zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.

Wykorzystanie danych osobowych

Advanced Graphene Products sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane. Advanced Graphene Products sp. z o.o. zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do innych celów.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.

Advanced Graphene Products sp. z o.o. może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Okres przechowywania

Advanced Graphene Products sp. z o.o. nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu

Możecie Państwo zwrócić się do Advanced Graphene Products sp. z o.o. z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Advanced Graphene Products sp. z o.o. (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez Advanced Graphene Products sp. z o.o. przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo modyfikować, prostować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych przez Advanced Graphene Products sp. z o.o.. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce Dokumenty, a także stworzyliśmy adres e-mail – rodo@agp-corp.com dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez Advanced Graphene Products sp. z o.o. Adres e-mail rodo@agp-corp.com jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.

Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Bezpieczeństwo danych

Advanced Graphene Products sp. z o.o. podjął środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Advanced Graphene Products sp. z o.o. przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Usługi interaktywne

Strona internetowa Advanced Graphene Products sp. z o.o. zawiera funkcje interaktywny tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail, a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.

Pliki cookies

Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Advanced Graphene Products sp. z o.o. gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze stron internetowych Advanced Graphene Products sp. z o.o. w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.

Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Google Analytics

Nasza strona wykorzystuje również narzędzia Google Analytics w celu ułatwienia korzystania ze strony.

Więcej informacji o zasadach przechowywania danych Google Analytics znajduje się na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html