Spotkanie Śląskiego Klastra Nano

Data: 29.02.2016
Miejsce: Willa Goldsteinów, Katowice

Klaster fotoCelem spotkania było opracowanie zagadnień, które zawarte zostaną w oficjalnym piśmie do Ministerstwa Gospodarki odnośnie sytuacji sektora nano, rekomendacji Klastra i propozycji działań. Pismo utworzone zostanie w oparciu o analizy Smart Lab Banku Światowego przeprowadzone dla Śląskiego Klastra Nano, oraz propozycje i wnioski opracowane przez członków Klastra oraz ekspertów z dziedziny prawa patentowego, legislacyjnego w sektorze innowacyjnych przedsiębiorstw i nanotechnologii oraz nowoczesnej gospodarki.

W spotkaniu wzięli udział eksperci ze wspomnianych wyżej prawnych rejonów sektora nano – regulacji prawnych, własności intelektualnej i prawa patentowego.

Ponadto, podczas spotkania przedstawione zostały nowe firmy, które dołączyły do Klastra w przeciągu ostatnich miesięcy, w tym Advanced Graphene Products, Dynamic, SiD Coatings, Technicqll.

Więcej informacji: http://www.nanoslask.pl/index.php/pl/121-spotkanie-slaskiego-klastra-nano