WYTWARZANIE WARSTW GRAFENOWYCH NA PRZEWODACH MIEDZIANYCH DO ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE

Advanced Graphene Products Sp. z o.o. dnia 1 listopada 2019 r. przystąpiła do realizacji projektu pt. Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice (akronim GLC Connect) współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

IV Oś Priorytetowa PO IR: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego

Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.2: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze

Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, których celem jest opracowanie oraz konstrukcja systemu do pokrywania grafenem cienkich drutów miedzianych. System rozwiązuje dwa istotne dla przemysłu elektronicznego problemy techniczne: pokrywanie jednorodną warstwą grafenową drutów miedzianych o grubości do 1 mm rozwijanych ze szpuli komercyjnej oraz pokrywanie grafenem ścieżek miedzianych na podłożach końcowych do zastosowań w elektronice. W początkowym etapie projektu zostanie zbudowany system do wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej syntezy grafenu. Następnie zostanie zweryfikowana jakość otrzymanych pokryć grafenem oraz dokonane adaptacje urządzeń do uzyskania parametrów spełniających oczekiwania rynku. Efektem projektu będą dwa systemy pokrywania przewodów miedzianych grafenem, dla których zostaną zweryfikowane i zoptymalizowane następujące parametry: jakość pokrycia, szybkość i efektywność procesu pokrywania, przewodnictwo elektryczne oraz trwałość warstw pokrywających do zastosowania w skali przemysłowej. Grupą docelową są przedsiębiorstwa produkujące druty miedziane/podzespoły elektroniczne z zastosowaniem drutów miedzianych lub przedsiębiorcy, którzy planują zoptymalizować procesy wykorzystujące złoto. Plan projektu wpisuje się w najnowsze nurty przemysłu elektronicznego, gdzie konieczna staje się miniaturyzacja układów z jednoczesnym obniżeniem kosztów ich wytworzenia.

Projekt realizowany jest w Konsorcjum, w skład którego wchodzą:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii – Lider Konsorcjum
  2. KGHM Cuprum Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
  3. Advanced Graphene Products Sp. z o.o.

Wartość projektu: 4 023 577,48 PLN
Wartość dofinansowania: 3 789 415,65 PLN
Okres realizacji projektu: 01/08/2019 – 31/07/2022