Zapytanie ofertowe – 26.04.2017

W związku z realizacją projektu

„Wprowadzenie produktu w postaci wielopowierzchniowego grafenu (HSMG®) firmy Advanced Graphene Products Sp. z o. o. na rynek japoński i brazylijski”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

realizowanego przez Advanced Graphene Products Sp. z o. o.

zapraszamy do złożenia oferty na operatora/realizatora działań merytorycznym projektu.

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe

Informujemy, że w dniach 26.07 – 08.08.2021 r. trwa przerwa technologiczno-urlopowa w spółce AGP S.A. Zamówienia nadesłane do nas w tym okresie będą obsługiwane sukcesywnie, począwszy od 9.08.2021 r. Ukryj