Zapytanie ofertowe nr 3/1.1/062017 z dnia 30.06.2017 r.

W ramach realizowanego projektu pt. „Czujniki procesowe na bazie grafenu HSMG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa I. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje, zapraszamy do składania ofert na dostawę 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem specjalistycznym.

 

Załącznik: Zapytanie ofertowe