Zapytanie ofertowe nr 3/1.1/062017 z dnia 30.06.2017 r.

W ramach realizowanego projektu pt. „Czujniki procesowe na bazie grafenu HSMG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa I. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1. Badania i innowacje, zapraszamy do składania ofert na dostawę 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem specjalistycznym.

 

Załącznik: Zapytanie ofertowe

Informujemy, że w dniach 26.07 – 08.08.2021 r. trwa przerwa technologiczno-urlopowa w spółce AGP S.A. Zamówienia nadesłane do nas w tym okresie będą obsługiwane sukcesywnie, począwszy od 9.08.2021 r. Ukryj